potencial

potencial

potencia

Nome científico: V Plural: potenciais
 1. s m

  E = -gradV - ðA/ðt, e B = rot A

  Ex: Poden ser socios potenciais Ex: Posúe un potencial que está por descubrir

 2. adx

  Relativo ou pertencente á potencia.

 3. adx [FILOS ]

  Que existe en potencia.

  1. s

   Capacidade de obrar.

  2. potencial bélico [BÉL ]

   Capacidade ofensiva e defensiva dun estado para facer a guerra.

  1. s [FÍS ]

   Función escalar da que deriva un campo de forzas potencial segundo a expresión -6V = F, sendo 6 o operador gradiente.

  2. campo potencial/conservativo/irrotacional [FÍS ]

   Campo vectorial A, derivado dun potencial, para o que o valor da integral de liña entre dous puntos calquera do seu dominio de definición é independente da curva concreta que se escollera para unir estes puntos.

  3. potencial de contacto / [TECNOL/FÍS ]

   alor da diferenza de potencial que se mide entre dous condutores cando están en contacto.

  4. potencial de ionización / [FÍS/QUÍM ]

   enerxía de ionización.

  5. potencial electromagnético [FÍS ]

   Cada unha das funcións , no estudo do electromagnetismo, A e V tales que

 4. potencial evocado [MED ]

  Designación tradicional do tempo condicional.

 5. potencial químico [QUÍM/FÍS ]

  Compoñente da enerxía mecánica, que depende unicamente da posición do sistema no campo de forzas.

 6. potencial termodinámico [FÍS/QUÍM ]

  Capacidade dos organismos para reproducirse en condicións óptimas.

 7. Estado de equilibrio eléctrico dunha substancia mergullada nunha disolución que a contén en forma iónica.

 8. Actividade eléctrica que se produce na codia cerebral debida á estimulación das vías nerviosas que soben cara ao córtex.

 9. Derivada do potencial termodinámico respecto ao número de partículas dun determinado constituínte dunha mestura.

 10. enerxía libre de Gibbs.

Citas

 • Poden ser socios potenciais
 • Posúe un potencial que está por descubrir