polariscopio

polariscopio

polar + -scopio

Plural: polariscopios
s m [FÍS ]

Instrumento que permite observar o estado de polarización dunha radiación luminosa e estudar as propiedades da luz polarizada.