plumb-

plumb-
pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘chumbo’.