pir(o)-

pir(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘lume’.

Palabras veciñas

piqueiro piquelo piquete pir(o)- pira piragua piragüismo