persoa

persoa

lat persōna

Plural: persoas
  1. s

   Individuo da especie humana.

  2. s

   Mesmo individuo cando é unha persoa indeterminada.

  3. persoa moral

   Conxunto ou grupo de persoas, sexa ou non recoñecido como persoa xurídica.

  1. s

   Suxeito de dereito e deberes.

  2. persoa física

   Todo ser humano.

  3. persoa xurídica

   Conxunto de persoas ou de bens recoñecidos para o Estado como un suxeito de dereito con personalidade independente dos seus asociados, ou dos seus favorecidos, que se organiza para a consecución de algo.

  1. s [FILOS ]

   Individuo humano como ser que, dotado de conciencia, transcende a realidade físico-biolóxica, goza dunha radical autonomía, realízase adecuadamente na relación cos outros e pode decidir por el mesmo o seu propio destino.

  2. persoa divina [RELIX ]

   Cada unha das formas, no dogma da Trindade, en que Deus se manifesta, na creación e, máis particularmente, no home.

 1. s f [LING ]

  Accidente ou morfema gramatical, común ao pronome e ao verbo, que fai referencia aos participantes na comunicación e ao que é o obxecto.

Frases feitas

 • 2 Persoa que pode verse danada por outras. Ex: Podes facer o que queiras mentres non lles afecte a terceiras persoas.

 • En persoa. Un mesmo. Ex: Entregou os premios en persoa.

 • Por persoa. Por cada un.

 • Terceira persoa 1 Persoa que serve de mediadora en algo Ex: Precisamos dunha terceira persoa que nos axude a decidir.

Formas incorrectas

persona