permitividade

permitividade
Plural: permitividades
s f [FÍS ]

Constante que expresa a influencia dun medio isótropo sobre as forzas de atracción ou de repulsión entre corpos electrizados.