perfilógrafo

perfilógrafo

perfil + -grafo

Plural: perfilógrafos
s m [CONSTR ]

Aparato que mide as irregularidades do perfil lonxitudinal da superficie dunha calzada.