perdurable

perdurable

lat perdurabĭlis

Plural: perdurables
  1. adx

    Que dura sempre.

  2. adx

    Que dura moito tempo.

Sinónimos