parentesco

parentesco

parente

Plural: parentescos
  1. s

   Relación que existe entre parentes, por consanguinidade, afinidade ou adopción.

  2. parentesco espiritual / [DER/RELIX ]

   Ligazón que contrae cos sacramentos do bautismo e confirmación o afillado, ademais de co ministro oficiante e cos padriños.

  3. parentesco político/por afinidade [DER ]

   Parentesco que hai entre cada esposo e os consanguíneos do outro.

  4. parentesco uterino [DER ]

   Parentesco que liga os fillos dunha mesma muller, aínda que sexan de pais diferentes.

 1. s m [LING ]

  Relación que existe entre dúas ou máis linguas que proceden dunha mesma protolingua.

 2. sistema de parentesco [SOCIOL ]

  Conxunto de relacións humanas que se define pola posición relativa que ocupa un individuo nun grupo, segundo o matrimonio, a descendencia ou calquera das ligazóns derivadas destes vínculos.