paragnosia

paragnosia

par- + agnosia

Plural: paragnosias
s f [PSIC ]

Fenómeno que consiste en ilusións no recoñecemento perceptivo, como as producidas durante o sono cando se exercen estimulacións suficientes.