online*

online*
adx, adv [INFORM ]

Aplícase á máquina ou unidade que é controlada por algunha outra ou polo sistema e coa que, mentres dura esta situación, pode establecerse conexión operativa sen intervención humana significativa.