omoforio

omoforio

( 1 omo + gr φορός ‘que se leva’)

Plural: omoforios
s m [RELIX ]

Ornamento litúrxico, distintivo dos bispos do rito bizantino, que consiste nunha longa faixa ou bufanda que envolve os ombreiros e pendura por diante e por detrás.