abxección

abxección

lat abiectĭōne lat iacere ‘expulsar, botar’

Plural: abxeccións
s f

Baixeza moral dunha persoa.

Sinónimos