oh!

oh!

lat oh

interx

Expresa diferentes emocións segundo o ton e a maneira de ser proferida, como alegría, sorpresa, admiración ou pena.