anteroexterior

anteroexterior

antero- + exterior

Plural: anteroexteriores
adx

Que está situado na parte anterior e externa dun obxecto.