noso

noso
pos

Forma de primeira persoa que fai referencia a dous ou máis posuidores entre os que se conta o falante.