nome

nome

lat nomĭne

Plural: nomes
  1. s

   Palabra ou grupo de palabras que representa unha persoa, un animal ou unha cousa en particular, ou como pertencente a unha determinada categoría. OBS: En gramática tamén se denomina nome común.

  2. nome científico [BIOL ]

   Nome latino dun taxon establecido segundo as normas da nomenclatura biolóxica.

  3. nome válido [BIOL ]

   Nome que se utiliza para unha especie que se axusta mellor aos criterios taxonómicos.

  4. nome vulgar [BIOL ]

   Nome popular que se lle dá a un xénero ou a unha especie na lingua do lugar onde se atopa.

  1. s

   Termo que designa de maneira individual unha persoa, animal ou cousa dentro da súa especie. OBS: En gramática tamén se denomina nome propio.

  2. nome de pía [RELIX ]

   Nome propio que se adoita impoñer en ocasión do bautizo.

 1. s m [LING ]

  Termo que, na gramática tradicional, designa o substantivo e o adxectivo. Máis estritamente, este termo estivo reservado para o substantivo.

 2. s m p ext

  Prestixio ou boa fama que unha persoa ten entre a xente.

Sinónimos

Citas

 • Ao congreso asistiron os principais nomes da cirurxía
 • Descoñecemos o nome da especie desta planta
 • Descoñezo o nome desa ferramenta.
 • Era un avogado con moito nome na cidade
 • O seu nome é Mario
 • Pon o nome da rúa no remite

Frases feitas

 • 1 En representaci

 • A nome de Dirixido a unha determinada persoa.

 • En/No nome de loc prep

 • Non ter nome. Ser unha cousa tan indignante que non se pode nomear.

 • 2 En atenci

Refráns

 • Chámanlle ao gancho cousa torta.
 • Dous Xans e un Pedro fan un home enteiro.
 • Non hai home sen nome nin nome sen renome.
 • Non hai mellor home có que corresponde ao nome.
 • Pouco gaña o home que fía no nome.