nin

nin
conx

Actúa de nexo entre palabras ou enunciados que teñen unha significación negativa.

Frases feitas

  • Nin que 1 Parece coma se. Ex: Tes unha cara que nin que viras unha aparici

  • 2 loc conx Introduce unha frase que non impide a