antecos

antecos

lat antoeci, -ōrum gr ἄ ντοικος ‘que vive ó lado oposto’

Plural: antecoses
s m pl [XEOG ]

Designación dos habitantes de dous puntos do globo terráqueo que teñen a mesma lonxitude e son equidistantes ao ecuador, pero un pola parte setentrional e o outro pola meridional.