necr(o)-

necr(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘corpo morto’.