nacionalidade

nacionalidade

nacional

Plural: nacionalidades
 1. s f [DER/POLÍT ]

  Carácter nacional, condición étnica, política e institucional que constitúe unha nación.

 2. s f [DER ]

  Situación da persoa determinada pola súa suxeición ou pertenza á xurisdición dun estado, co conxunto de deberes e dereitos que isto comporta. A atribución da nacionalidade a unha persoa prodúcese no momento do seu nacemento.

 3. s f [DER ]

  Nación sen estado, recoñecida nalgunhas constitucións, cun certo nivel de autonomía.

 4. [POLÍT ]

  Terminoloxía utilizada pola Constitución de 1978 para referirse ás comunidades de Catalunya, Euskadi e Galicia e recollida nos seus Estatutos.

 5. [DER/POLÍT ]

  Principio xurídico e político polo que debe haber plena identidade entre nación e estado, e polo que os grupos nacionais concretos teñen dereito a constituírense en estado independente.