misión

misión

lat missĭōne ‘envío’

Plural: misións
 1. s f
  1. Obra que se encarga a alguén para que a cumpra.

  2. Función que realiza unha persoa ou cousa.

 2. s f

  Grupo de persoas que se despraza a un lugar para realizar un traballo determinado.

  1. s

   Envío de sacerdotes e misioneiros, xeralmente a novas terras, para propagar unha doutrina relixiosa.

  2. s

   Acción creadora e histórico-salvífica, na doutrina trinitaria, da segunda e a terceira persoa da Trindade no sentido de que o Pai envía ao Fillo e ao Espírito Santo coa palabra de Deus e como principio de vida nova para os homes.

  3. santa misión

   Serie continuada de prédicas, leccións doutrinais e exercicios piadosos que fan durante algúns días nunha parroquia ou localidade un ou varios sacerdotes.

  1. s

   Encargo particular que fai o Estado a algún organismo civil ou privado.

  2. misión diplomática [DER ]

   Conxunto de persoas enviadas por un goberno a outro ante o que son acreditadas diplomaticamente.