miria-

miria-

gr μυρία ‘innumerable’

pref [METROL ]

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘dez mil’ ou co significado de ‘números’.

Ex: miriámetro Ex: miriápodo

Citas

  • miriámetro
  • miriápodo