memoria

memoria

lat memorĭa

Plural: memorias
  1. s

   Facultade de lembrar.

  2. memoria comprensiva [EDUC ]

   Categoría da memoria que se caracteriza pola retención das aprendizaxes que estiveron encaixadas na estrutura cognoscitiva dun individuo.

  3. memoria fotográfica [PSIC ]

   Facultade que permite traer á mente fragmentos dun texto, epígrafes ou a súa posición nunha páxina.

 1. s f

  Presenza na mente dunha persoa ou cousa do pasado.

 2. s f

  Escrito para informar a alguén sobre un asunto de importancia.

  1. s

   Dispositivo ou circuíto que permite a entrada dunha determinada información codificada en sistema binario e que é capaz de rexistrala e de almacenala temporal ou indefinidamente. Caracterízase, de forma xeral, pola súa capacidade (número de bits que pode almacenar) e polo tempo de acceso a unha determinada información.

  2. memoria auxiliar

   Memoria de capacidade moito máis grande pero de acceso máis lento que o da memoria principal.

  3. memoria central

   Memoria principal dun ordenador, especialmente cando forma parte da unidade central.

  4. memoria de acceso secuencial

   Memoria cun tempo de acceso que é, basicamente, unha función lineal da dirección da posición á que se accede.

  5. memoria principal

   Memoria formada por todas aquelas posicións designables en direccións de instrucións aritméticas e lóxicas.

  6. posición de memoria

   Unidade básica de memoria que se corresponde de modo biunívoco cunha dirección.

 3. s f
  1. Relación dos actos, traballos ou resultados económicos efectuados por unha sociedade ou corporación, recollidos en documento, que se pon á disposición dos socios ou das persoas interesadas.

  2. Relación dos gastos feitos nun negocio nun período económico.

 4. s f pl
  1. [HIST/LIT ]

   Obra escrita, cun carácter autobiográfico, onde a vivencia persoal do autor adoita inserirse nos acontecementos históricos dos que el foi testemuña ou dos que participou.

  2. [LIT ]

   Obra literaria que ten a estrutura do libro de memorias pero na que o protagonista-autor é un personaxe ficticio ou real recreado por el.

 5. memoria de licenciatura [EDUC ]

  Traballo de investigación que se presenta ao rematar a carreira para obter o título de graduado.

Sinónimos

Confrontacións

biografía, memorando

Frases feitas

 • De boa/gloriosa/mala/triste memoria loc Expresi

 • De memoria. Realizar algo utilizando a memoria.

 • En memoria de. Expresi

 • Facer memoria. Intentar lembrar algunha cousa