megawatt

megawatt

mega- + watt

Nome científico: MW Plural: megatóns
s m [METROL ]

Unidade de traballo que equivale a un millón de watts.