mediopalatal

mediopalatal

medio + palatal

Plural: mediopalatais
adx [LING ]

Aplícase á articulación dun son en que o órgano pasivo é a zona media do padal duro e o órgano activo é o predorso da lingua.