medio -dia

medio -dia

lat medĭu

Plural: medios Masculino: medio Masculino plural: medios Feminino: media Feminino plural: medias
 1. adx

  Que é ou está na metade dun todo.

 2. adx

  Que está entre dous extremos e responde ás características da maioría.

 3. adx [MAT ]

  Que se obtén tras facer a media aritmética.

 4. adx [LING ]

  Aplícase á vogal que ten o grao de abertura entre o das vogais pechadas e o das abertas.

 5. adx [LING ]

  Aplícase ao son que ten o punto de articulación entre a parte posterior e a anterior da cavidade bucal.

 6. adx [ANTROP/FISIO ]

  Aplícase ao individuo que ten o índice facial superior entre 48 e 52,9, polo que a súa cara é media.

 7. s m

  Punto que equidista de dous ou máis.

 8. s m

  Punto que se sitúa, aproximadamente, á mesma distancia do seu inicio ca da súa fin.

 9. s m [XEOG ]

  Conxunto de condicións ambientais onde está un obxecto ou vive un organismo ou unha comunidade de organismos. Fai referencia aos aspectos externo e interno das condicións ambientais e comprende os elementos físicos e naturais, xunto aos humanos e culturais.

 10. s m

  Circunstancias que rodean a vida dunha persoa ou unha acción.

 11. s m

  Aquilo que serve para conseguir un fin.

 12. s m pl

  Recursos económicos.

 13. s m pl

  Grupo de persoas que comparten certas caraterísticas.

 14. adv

  Non de todo, un pouco.

 15. medio de contraste [MED ]

  substancia de contraste.

 16. medio de cultivo [MICROB ]

  Substrato que se emprega para facer crecer e multiplicar organismos vivos, especialmente microorganismos.

 17. medio interestelar [ASTRON/FÍS ]

  materia interestelar.

 18. medio interno [FISIOL ]

  Conxunto de líquidos extracelulares que envolven as células dun organismo sen comunicación co exterior.

 19. medio interplanetario [ASTRON ]

  Parte do sistema solar que se sitúa entre os planetas.

 20. medio natural [ECOL ]

  Conxunto de condicións ambientais que constitúen o marco no que se desenvolve a existencia dun ser vivo ou dunha comunidade e que comprenden os factores que inflúen no desenvolvemento dun organismo, salvando o factor xenético.

 21. medio selectivo [MICROB ]

  Medio que permite separar especies ou estirpes bacterianas mediante técnicas de illamento directo ou de cultivo de enriquecemento.

Sinónimos

Citas

 • A túa nota media non chega a notable
 • Comeu media barra de pan
 • Comprou un coche de tipo medio
 • Considérase un español medio
 • Cortou a tea polo medio, Chegou no medio da noite pedindo axuda
 • É medio rubia
 • Medio mundo morre de fame
 • O aire é o medio en que vivimos
 • Obtivo o punto medio dun segmento, A profundidade máis grande atópase no curso medio do río
 • Os medios cos que conta non son suficientes
 • Procede de medios aristocráticos
 • Saudounos cun medio sorriso
 • ¿Que medios empregou para conseguilo?

Frases feitas

 • No medio/Polo medio e medio 1 Na metade ou pola metade.

 • 2 Que est

 • Por medio de. A trav

Refráns

 • A galiña na casa rica sempre pica.
 • Agulla e fío é medio vestido.
 • As teña eu para voar, que o cibo non ha faltar.
 • Cada me niño ao nacer trae un pan baixo do brazo.
 • Cada pobre enterra o seu pai como pode.
 • Cada un estende a manta seguendo é a cama.
 • Con bo pano e bo xastre faise un bo traxe.
 • Con nada non se fai nada.
 • Dá Deus ás á formiga para morrer máis axiña.
 • Dá Deus de comer a quen non ten dentes.
 • Dá Deus fabas ao que non ten queixadas.
 • Dá Deus mocos ao que non se sona.
 • Dá Deus panos ao que non ten narices.
 • Dá Deus que roer ao que lle faltan moas e dentes.
 • Dá Deus talladas ao que non ten dentamia.
 • Dáme quilla" e dareiche millas.
 • Enriba dun ovo pon unha galiña.
 • Fun á casa do meu veciño e avergonceime, vin á miña e goberneime.
 • Haxa carne para comer, que fame non ha de faltar.
 • Mal camiño non vai a bo lugar.
 • Mal vai a barca sen remos cando o mar non está quedo.
 • No tear déixemo Deus poñer, que, inda que sexa o diaño, hao tecer.
 • O mellor danzante tópase ás veces sen castañolas.
 • O que non pode, cos dentes acode.
 • O que ten boca, sopra.
 • O que teña ás para voar, logo atopará un pombal.
 • Onde hai cepos logo se fan achas.
 • Palleiro sen palla non se pode facer.
 • Pedra sen auga non aguza na frágoa.
 • Polo rabo da culler vai o gato á ola.
 • Por bo camiño vaise a mal lugar.
 • Por mal camiño vaise a bo lugar.
 • Por todas partes se vai á miña casa.
 • Por todas partes vaise a Roma.
 • Se Deus me pon onde o hai, xa arranxarei eu o demais.
 • Se queres ter ovos, mantén a galiña.
 • Tendo liilgua e que comer, o home vai a onde quer.
 • Tendo lingua e que comer vai o home a onde quer.
 • Tres cousas pediría, se Deus mas dese: a tea, o tear e a que tece.
 • Vai a carto a vaca, pero o que non ten un carto non a cata.
 • Vive como poi das e non como queiras.
 • ¡Benia os meus bens que remedian os meus males!
 • ¡Deus dea que comer, que as ganas elas virán!
 • ¿Por que non casas, Xan? -Porque vai moi caro o pan.

Palabras veciñas

medimno medina medinés -sa medio -dia medio- mediocampista mediocre