medallón

medallón

medalla

Plural: medallóns
  1. s m

    Medalla grande.

  2. s m [ARQUIT ]

    Baixorrelevo de pedra, madeira ou metal de forma redonda ou elíptica, utilizada como elemento decorativo en arquitectura, especialmente nas fachadas dos edificios.

  3. s m [ARTE ]

    Xoia con forma de caixa pequena e aplanada, oval ou redonda, onde se gardan retratos, pinturas, guedellas ou recordos persoais. Normalmente está feita con metais preciosos e con pedraría aplicada.