MED

MED
Nome científico: ingl: Molecular Electronic Device

Dispositivo teórico baseado en moléculas orgánicas e que podería ter a mesma capacidade ca os chips de silicio.