lóxica

lóxica

lat logĭca gr λογικ ή έ

Plural: lóxicas
 1. s f [FILOS ]

  Ciencia que estuda os enunciados válidos ou formalmente verdadeiros ou que trata da relación de consecuencia entre enunciados. 

 2. s f

  Maneira de pensar ou de razoar.

 3. s f

  Explicación, acción ou razoamento coherente.

 4. s f

  Forma natural de desenvolverse algo.

 5. lóxica alxébrica [MAT ]

  Estudo alxébrico da lóxica como linguaxe, das estruturas que presentan as diferentes lóxicas para chegar a atopar estruturas alxébricas, pouco usuais no ámbito da álxebra clásica.

 6. lóxica da mecánica cuántica [FÍS ]

  Lóxica non clásica xurdida no ámbito da mecánica cuántica cando nas proposicións relativas aos enunciados desta mecánica poden ser representadas por subespazos pechados dun espazo de Hilbert complexo e separable.

 7. lóxica electrónica [FÍS ]

  Teoría matemática que permite establecer métodos alxébricos para o estudo e a resolución de problemas moi diversos de conmutación dos circuítos eléctricos.