liberdade

liberdade

lat libertāte

Plural: liberdades
 1. s
  1. Facultade e dereito das persoas para obrar segundo os seus criterios, sen mandato ou imposición.

  2. Permiso que ten alguén para facer algo.

  3. Desenvoltura ou naturalidade de movemento.

  1. liberdade de expresión

   Dereito fundamental mediante o que toda persoa pode manifestar publicamente as súas opinións ou crenzas.

  2. liberdade de pensamento

   Liberdade de xulgar sen imposición de dogmas nin de ditados.

  3. liberdade individual

   Estado dos cidadáns que son libres en todo aquilo que a lei non prohibe explicitamente.

  4. liberdade provisional

   Situación de liberdade que se lle concede ao procesado durante a tramitación da causa, baseándose nos antecedentes penais e na natureza do delito.

  5. liberdade relixiosa

   Dereito individual para profesar calquera crenza relixiosa e para manifestala a través de cerimonias litúrxicas.

  6. liberdade vixilada

   Medida aplicada nas penas de confinamento pola que o condenado queda en liberdade baixo a vixilancia da autoridade correspondente.

  7. liberdades individuais/públicas

   Conxunto de dereitos recoñecidos a toda persoa como fundamentais e inviolables nunha Constitución.

  8. liberdades políticas

   Conxunto de liberdades establecidas nos países democráticos que permiten aos cidadáns a participación nos asuntos políticos.

  9. liberdade condicional

   Beneficio outorgado a un recluso polo que obtén a liberdade antes de finalizar a condena. Pode estar concedida pola autoridade xudicial, administrativa ou penitenciaria.

  10. liberdade de contratación

   Principio polo que toda persoa con capacidade suficiente pode concluír contratos privados con plena autonomía, sempre que non atente contra as leis, a moral ou a orde pública.

 2. s f [FILOS ]

  Posibilidade de decidir por un mesmo sobre a propia conduta e sobre o sentido ou a configuración da existencia, e que achega unha capacidade de elección entre diversas alternativas e unha facultade para trascender aquelas determinacións que se consideran alleas, extrínsecas e indebidas.

 3. s f pl

  Confianza ou familiaridade excesiva que ten unha persoa con outra.

Citas

 • Déronlle liberdade para elixir o horario de traballo
 • Esta roupa permíteche correr con total liberdade
 • Sempre tivo liberdade para actuar como mellor lle pareceu, Elixiu con total liberdade

Refráns

 • A liberdade non hai quen a pague, porque non se sabe o que vale.
 • Cabra coxa non precisa corda nin solta.
 • Comer, a gusto; vestir, Ao uso.
 • Feita a gaiola, morto o paxaro.
 • Gaiola nova, paxaro vello.
 • Non áte-Ia boca Ao boi que traballa.
 • O amor non ten pechadura en celeiro nin en hucha.
 • O boi ceibo ben se lambeo
 • O boi sen corda pérdese axiña.
 • O boi solto de seu se lambeo
 • O que ten liberdade non. sabe o que ten, se é que o pensa ben.
 • Pobre do can que polo rabo se deixa agarrar.
 • Quen poida ser libre, non se cautive.
 • Vale máis traco nun garabato que gordo no papo do gato.