lambda

lambda

gr λάμβδα [port: lambda; cast: lambda; ingl: lambda] 1 s m LING Undécima   letra do alfabeto grego [λΔ]. Como signo numérico equivale a 30 λ’

Plural: lambdas
 1. s m
  1. [ESCR/MAT ]

   Nome que recibe a onceava letra do alfabeto grego

 2. s m [ANTROP/FISIO ]

  Punto craniométrico saxital situado na zona de confluencia da sutura saxital e a lamboidea, entre os ósos parietais e o occipital.

 3. s m [FÍS ]

  Partícula elemental do grupo dos hiperóns dentro da familia dos barións que ten un spin de 1/2 e está simbolizada por Λ. Coñécense dous hiperóns lambda: un de carga eléctrica nula, masa 1.988,8 x 10 -30 kg e vida media 2,63 x 10 -10 s e outro de carga eléctrica positiva, masa 4 052,0 x 10 -30 kg e vida media 7 x 10 -30 s.

 4. cadea lambda [BIOL ]

  Cadena lixeira constituída por polipéptidos, que forma parte da estrutura molecular das inmunoglobulinas.

 5. punto lambda [FÍS ]

  Temperatura en que se efectúa a transición entre as dúas fases do helio líquido ou na que poden coexistir as dúas fases do helio líquido.