ITV

ITV
Nome científico: Inspección Técnica de Vehículos

Inspección técnica periódica regulada por lei que teñen que realizar todos os vehículos matriculados en España a partir dun tempo determinado, para verificar o seu bo funcionamento e o nivel das emisións contaminantes.