isomerizar

isomerizar

isómero

v t [QUÍM ]

Reordenar internamente os átomos dunha molécula para obter un isómero.