ampel(o/i)-

ampel(o/i)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega naformación de palabras co significado de ‘videira’.