invadeable

invadeable

1 in- + vadeable

Plural: invadeables
adx

Que non é vadeable.

Antónimos