intratable

intratable

lat intractabĭle

Plural: intratables
  1. adx

    Que non se pode tratar de ningunha maneira.

  2. adx

    Que é de trato moi difícil, debido ao seu mal carácter ou a un estado de ánimo irritado.

Antónimos

Citas

  • Tocaron un tema intratable, Padece unha enfermidade intratable