intelixentsia

intelixentsia
Plural: intelixentsias
  1. s f

    Conxunto de intelectuais, na Rusia do s XIX, partidarios de reformas e opostos ao tsarismo.

  2. s f

    Sector social soviético con formación superior e técnica, dedicado a profesións non manuais.

  3. s f

    Conxunto de intelectuais que, nun país, nunha clase social ou nun grupo político, realizan unha función de dirección ideolóxica.