input-output*

input-output*
s m [ECON ]

Táboa estatística encamiñada a descubrir as relacións de interdependencia entre os factores económicos públicos e privados. As magnitudes son expresadas en termos monetarios e referidas a un período de tempo, normalmente un ano.