ininflamable

ininflamable

1 in- + inflamable

Plural: ininflamables
adx

Que non se pode inflamar.

Antónimos