inferior

inferior

lat inferiōre

Plural: inferiores
 1. adx

  Que está situado, respecto a outra cousa, máis abaixo, máis achegado ao fondo ou á base.

 2. adx

  Que está situado a un menor nivel en canto a grao, rango, importancia, valor ou mérito.

 3. adx

  Que é máis pequeno, voluminoso ou intenso.

 4. adx

  Que está ás ordes doutra persoa ou pertence a unha clase social máis baixa. Tm s.

Citas

 • Esta comedia é inferior á outra, A tea dese vestido é inferior á do traxe
 • O nivel do Mar Caspio é inferior ao do Mediterráneo, Está na parte inferior da columna
 • Pediulle unha cantidade inferior á que pensas
 • Trata moi mal os seus inferiores