inconxugable

inconxugable

1 in- + conxugable

Plural: inconxugables
adx

Que non se pode conxugar.

Antónimos