inconstitucional

inconstitucional

1 in- + constitucional

Plural: inconstitucionais
adx

Que é contrario á constitución.

Sinónimos

Antónimos