incondensable

incondensable

1 in- + condensable

Plural: incondensables
adx [FÍS ]

Aplícase á fracción dos gases producidos nunha combustión que non condensa á temperatura ordinaria. Tm s m.