incomunicable

incomunicable

lat incommunicabĭle

Plural: incomunicables
adx

Que non se pode comunicar.

Antónimos