incomparable

incomparable

lat incomparabĭle

Plural: incomparables
adx

Que non admite comparación.

Ex: Ambas as situacións son incomparables, Posuía unha gracia incomparable.

Antónimos

Confrontacións

inigualable

Citas

  • Ambas as situacións son incomparables, Posuía unha gracia incomparable.