incoercible

incoercible

1 in- + coercible

Plural: incoercibles
adx

Que non pode ser obxecto de coerción.

Antónimos