incentro

incentro
Plural: incentros
s m [MAT ]

Punto onde se cortan as tres bisectrices interiores dun triángulo que é o centro da circunferencia inscrita no triángulo.