imprescritible

imprescritible

1 im- + prescritible

Plural: imprescritibles
adx

Que non está suxeito a prescrición.