imprecisión

imprecisión

1 im- + precisión

Plural: imprecisións
s f

Calidade de impreciso.

Antónimos